Batteriets historia

Redan i det antika Grekland kände man till statisk elektricitet och magnetism; man visste till exempel att om man gnuggade en bärnsten mot ett skinn, så kunde den dra åt sig små bitar metall under en kort period. Det var dock inte förrän i slutet av 1700-talet, 1799 för att vara exakt, som människan började kunna lagra och kontrollera elektricitet. Det första batteriet skapades nämligen då av en italienare vid namn Alessandro Volta. Batteriet kallades Voltas stapel, och bestod av ett antal celler som var staplade på varandra. Varje individuell cell bestod i sin tur av tre olika ledare: en platta av koppar eller silver, en platta av tenn eller zink och en pappskiva som dränkts i saltvatten eller någon annan ledande vätska. Det var första gången människan hade lyckats skapa en kontinuerlig elektrisk ström. Voltas batteri eller stapel hade dock en nackdel, och det var att strömmen efter ett tag avtog som en följd av polarisering, vilket innebar att väte bildades och satte sig på kopparelektroden. Detta skulle engelsmannen och kemisten John Daniel förbättra 1836, då han skapade en variant av stapeln som hade en kopparelektrod nedsänkt i en kopparsulfatlösning och en zinkelektrod nedsänkt i en zinksulfatlösning. Detta medförde att koppar bildades istället för väte.Batteries

Nästa steg i utvecklingen mot det moderna batteriet togs av en fransman vid namn Georges Leclanché 1886. Hans version av batteriet, som kallas Leclanché-cellen, anses vara föregångaren till det som skulle komma att kallas torrbatterier. Dessa batterier skulle dock inte utvecklas till fullo förrän under 1880-talet.

En annan tidig variant av batteri var Gaston Plantés laddningsbara batteri från 1859. Även om det var en tidig version av de laddningsbara batterierna, och dessa inte skulle få sitt genombrott förrän på 1870-talet, används den utvecklade varianten av Plantés batteri i våra bilar än idag.

Idag använder vi batterier i så många olika föremål att det är svårt att tänka sig vårt samhälle utan dem. Ficklampor, fjärrkontroller, mobiltelefoner, läsplattor, handhållna spelkonsoler och sexleksaker är bara några exempel på föremål som är beroende av batterier för att drivas. Om du tycker om att använda det sistnämnda exemplet bör du besöka Lyxigasexleksaker.se, där du kan hitta en mängd batteridrivna sexleksaker.

litepress