Detta innebär grön el

Uttrycket “grön el” hör man mer och mer nu för tiden, men det kanske inte alltid är riktigt uppenbart vad som egentligen menas. Det förklaras inte heller alltid vilka sorters av energikällor som betraktas som gröna, och hur tillgången ser ut i Sverige. Dock kan vi ge det glädjande beskedet att Sverige är i framkant på den globala marknaden när det gäller grön el, och vi tar väl hand om våra resurser. Så vad menas då med uttrycket och hur produceras denna gröna el? Jo, grön el kommer främst ur tre olika källor: sol, vind och vatten.

Tre vanliga sorters grön el

Faktum är att de vanligaste förnyelsebara energikällorna är vindkraftverk, vattenkraft och biobränsle. Alla dessa tre drivs i sin tur av solenergi, eftersom solens uppvärmning av jorden hela tiden pågår och driver naturen framåt. Det finns också en typ av solel som drivs med specifika solceller, vilket är ett koncept som fungerar mindre bra här i molniga Sverige. Vattenkraft är vår största förnyelsebara energikälla och vattenkraftverk har funnits sedan 1200-talet, då först i Kina. Grön el behöver inte vara dyrare än den vanliga, och detta vet man här i Sverige. Det mesta av vår elproduktion kommer från vattenkraftverk istället för från fossila bränslen.

Problem med grön el?

Det som brukar nämnas som problematiskt med grön el är den naturpåverkan som framför allt vattenkraftverk har. I många länder byggs det enorma dammar som stoppar upp det naturliga vattenflödet och stör den biodynamiska balansen. Ett annat problem är helt enkelt estetiken med vindkraftverk. Många tycker att de stora vita propellerna som snurrar i vinden är fula och förstör utsikten. Lösningen här i Sverige har varit att placera vindkraftverken på kalhyggen eller till havs där de inte syns lika mycket. Det finns också ett försörjningsproblem i länder med större befolkning. Frågan är där om det är möjligt att producera tillräckligt med grön el för att förse alla invånare.

litepress