Elektricitet i framtiden

Titta runt omkring dig, hur mycket av det i din närhet drivs av elektricitet och hur mycket av det skulle du hävda är livsviktigt för dig? I vår moderna värld är det svårt att tänka sig en vardag som inte drivs framåt av elektricitet men hur kommer det se ut i framtiden? Det finns ett flertal forskare som försöker besvara den frågan och vi märker redan ett uppgång av alternativ energi som producerar elektricitet till både mobiltelefoner, hus och bilar. Hur kommer vi utvinna elektricitet i framtiden och vilka alternativ har vi? Solenergi, kärnkraft, vattenkraft eller vindkraft? Alla har sina för- och nackdelar.

controlsystem2.se

Solenergi

Tänk dig en värld där du vaknar upp i en skön kontinentalsäng och går ut till kaffebryggaren i köket som drivs av morgonens första solstrålar. Det kan vara framtiden om vi fortsätter att omfamna elektricitet som vi utvinner från solenergi. Solen är en enorm energikälla som vi inte använder oss av tillräckligt. Varje timme ger solen ut lika mycket energi som mänskligheten gör av med på ett år. Det finns otroliga möjligheter och det börjar redan komma produkter som ger en inblick i en inte alltför avlägsen framtid. Vad är det då som hindrar solenergi från att vara vår toppdistributör av exempelvis elektricitet? Många säger att det är på grund av solceller är dyra att investera i och att installationen ibland kan vara komplicerad i och med Sveriges regelverk. Idag är det mest villaägare som använder sig av solenergi men intresset är stort. Siffror visar att hela 81 % svenskar skulle önska en ökad satsning på solenergi.

Kärnkraft

Sverige använder sig av mycket kärnkraft (cirka 40 %) och debatten kring kärnkraftverk har länge varit en het fråga som nådde sin kulmen under folkomröstningen som ägde rum den 23 mars 1980. Under omröstningen presenterades tre linjer: successiv avveckling (linje 1), successiv avveckling samt hushållning, offentligt ägande (linje 2) eller avveckling inom 10 år och satsning på alternativ (linje 3). Totalt röstade 4 778 326 svenskar på de tre linjerna samt alternativet blankröst. Linje 1 fick 18,9 % medan linje 3 erhöll 38,7 % av rösterna. Linje 2 vann med 39,1 % av svenska folkets röster och riksdagen slog också fast att man skulle sikta på 2010 som året då reaktorerna skulle vara avvecklade. Den 17 juni 2010 röstade riksdagens ja till att bygga nya kärnkraftverk som skulle ersätta de gamla, ett beslut som helt stred mot det svenska folkets röst. Sverige får maximalt ha tio reaktorer, vilket är det antal som just nu är aktiva inom landets gränser.

litepress