Elektricitet

Den moderna tiden har i stor utsträckning definierats av upptäckten av elektricitet. Tack vare detta fenomen kan vi använda energin till att lysa upp våra gator, värma upp våra hem, driva våra fordon och otaliga andra användningsområden. Elektriciteten är kort sagt en grundbult i vårt nuvarande samhälle, vars frånvaro skulle ställa till oändliga problem i infrastruktur och andra viktiga funktioner. Det märks inte minst vid strömavbrott som orsakas av oväder, som blåst och översvämningar. Det har lett till att många institutioner vars verksamhet förlitar sig på en fungerande tillgång till elektricitet har backup-lösningar som egna generatorer för att undvika en situation där strömmen försvinner helt och hållet. Ett exempel på det är sjukhus, där patienterna skulle råka illa ut om det inte fanns någon elektricitet.

 

Med tanke på att elektriciteten kan användas till så många olika saker försöker de flesta länder aktivt utvidga strömförsörjningen så att den kan komma så många människor till del som möjligt. Tack vare Sveriges ekonomiska förutsättningar har arbetet här kommit långt, och i stort sett alla delar av Sveriges vidsträckta land har nu tillgång till elektricitet. För att kunna säkerställa att elektriciteten går ut till rätt människor har ett elnät upprättats, som i sin tur delas upp i tre delar: stamnät, regionnät och lokalnät. Det är staten som äger stamnätet medan de platsspecifika näten underhålls av företag.elektricitet 1

 

Även om det är först under det senaste århundradet som elektricitet har nått ut till befolkningen i stort är idén inte ny. Redan för omkring 2600 år sedan insåg Thales, som var en av de första filosoferna i modern mening, de grundläggande mekanismerna som ligger bakom elektriciteten. Det skulle dock dröja ända till 1837 innan elektriciteten fick en praktisk användning i vårt samhälle. Det var nämligen då som Samuel Morse lanserade sin nya uppfinning telegrafen – och efter det har det ständigt kommit nya innovationer. Telefonen och glödlampan var två uppfinningar som revolutionerade vårt samhälle och tog elektriciteten in i våra hem.

 

Ett av de smartaste sätten att använda elektricitet på är batteriet. Ett batteri är nämligen lagrad energi, som använder sig av elektricitet för att vidarebefordra energin vid ett senare tillfälle. På så sätt fungerar batteriet som en sorts hårddisk, där energin förvaras istället för att slösas bort. Det gör det möjligt att använda elektriska prylar utan att ständigt behöva ha en sladd till elektriciteten i eluttaget i väggen. Ett exempel på hur batteriet är en förutsättning för vår moderna livsstil är bilen, där bilbatteriet spelar en viktig roll för att bilen ska starta. Vissa batterier är engångsbatterier där de inte går att använda efter att den lagrade energin är förbrukad, men tack vare ett stort miljöarbete har de uppladdningsbara batterierna blivit mer populära. Några som är specialister på det här med laddningsbara batterier är energizer.se.

litepress