Elteknik och energibesparing

Energifrågor har haft en mycket framträdande roll i samhällsdebatten en längre tid. Det är helt enkelt av avgörande betydelse för oss människor att vi lyckas effektivisera vår energianvändning på ett sådant sätt att vi kan utnyttja jordens resurser utan att stjäla från kommande generationer genom att till exempel göra slut på alla fossila bränslen. Förbättringar inom elteknik spelar en viktig roll i det här sammanhanget och i det här inlägget kommer vi att titta närmre på en energibesparande uppfinning och annat som är på gång inom detta intressanta och viktiga område.

Uppfinning som samordnar och effektiviserar elförbrukningen

Företaget Ferroamp lanserar en ny uppfinning inom elteknik och energibesparing. Det handlar om hur man kan optimera strömanvändningen genom att uppnå strömutjämning och andra fördelar via hubbar med kontroll- och styrfunktioner. Dessa enheter kan fungera som ett slags nav hos stora energikonsumenter. Även som privatperson kan man spara på el genom att byta till energieffektiva lampor och på andra sätt minska sin elförbrukning. Att vintertid sänka inomhustemperaturen med en grad eller två är en annan insats som har en förvånansvärt stor effekt på energiförbrukningen. Ett annat område där forskningen går kraftigt framåt är solcellsproduktion. Till skillnad från flera andra alternativa energikällor räknar man med att solceller på allvar ska kunna ta över när vi minskar användningen av fossila bränslen.

Välj energisnåla alternativ

Istället för att ta med sig telefonen på fisketuren och andra äventyr där man inte befinner sig allt för långt från dem man vill tala med kan det vara smart att hyra komradio eller köpa komradioutrustning. Det är en teknik som kan ha mycket längre batteritid än en telefon och som alltså inte behöver laddas med el lika ofta. Det kan låta som en bagatellartad vinst men illustrerar ett sätt att tänka som vi skulle vinna mycket på i längden. Att ta bra beslut avseende energi handlar mycket om hur mycket energi som går åt till att framställa de varor vi köper. Att satsa på begagnat är i de flesta fall mycket bra.

litepress