EU-projekt gynnar småskalig kraftvärme

Förnyelsebar energi är verkligen på tapeten i samhällsdebatten, och det av goda skäl. De energikällor vi kom att förlita oss på under industrialismens utveckling har orsakat oss många problem, och fortsätter att så göra. Kolkraften är den mest utskällda, och smutsig både i råvaruframställningen och energiutvecklingen. Men även andra, mindre nedsmutsande metoder som vår svenska vattenkraft har ju negativ påverkan på miljön. Många anför att exempelvis vattenkraftverk stör floran och faunan som är beroende av opåverkade vattendrag. Må så vara att inga fossila bränslen bränns. Dock kommer ständigt nya innovationer inom energisektorn, och med hjälp av EU-stöd startar nu ett intressant projekt i svenska Ronneby.

Ångkraft kan fortfarande vara framtiden

Ångkraft var på sätt och vis vår tidigaste industriella uppfinning inom energisektorn, och kan sägas ha varit startskottet för hela den industriella revolutionen. Tack vare ångkraften kunde stora maskiner – eller hela maskinparker – sättas i drift. Och därtill kunde sedan produkter och människor transporteras med den framväxande järnvägen. Men trots att tekniken med ångkraft är så gammal, kan den fortfarande vara aktuell. Som här hemma i Sverige, där EU-projektet Life+ har gett kommuner möjlighet att producera egen grön el. Ett kraftverk i Ronneby kommer nu, tack vare en tysktillverkad ångturbin, att bli självförsörjande på el. Så under rätt förutsättningar kan onekligen gamla energikällor göra stor nytta.

Många intressanta idéer för framtiden

Det finns en uppsjö innovationer som, åtminstone på ritbordet, lovar att hjälpa oss med den framtida övergången från fossila och miljöförstörande energikällor till så kallad grön energi. Många av dessa idéer går ut på att hitta sätt att generera elektricitet med hjälp av sådan energi som finns naturligt runt oss. Vind, vatten och sol är då de främsta kandidaterna. Elon Musk har gjort stora framsteg inom grön energi med sina högpresterande elbilar, och nya uppfinningar för att generera solenergi. Andra försöker tämja havets vågor, eller åtminstone att omvandla deras ständiga rörelser till elenergi. Genom att låta en slags turbin guppa runt på havet, hoppas man att vågrörelserna ska kunna översättas till el. Så det finns gott om hopp för framtiden!

litepress