Hur tillverkas elektricitet

Idag är hela vårt samhälle uppbyggt kring ett system som innebär att vi är mycket beroende av energi. Om man tänker sig att man skulle strypa all eltillförsel för en stund så skulle hela Sverige stanna. De allra flesta av oss skulle inte ha ett arbete att gå till, vi skulle få det svårare att förflytta oss mellan olika platser, det skulle uppstå en kris inom sjukvården och inom andra samhällsviktiga organ och själva skulle vi bli sittande i våra mörka, tråkiga hem och frysa utan tillgång till tv, dator eller andra elektroniska produkter. Alla vår hemelektronik som vi kanske köpt hos shopello.se, likväl som servrarna till hemsidan hemsidan behöver ju också ström för att fungera. Med andra ord så är vi helt beroende av elektricitet för att kunna driva Sverige.

Men varifrån kommer då all elektricitet som vi förbrukar varje år? Jo, vi tillverkar egen elektricitet i Sverige som normalt räcker för att försörja hela landets energibehov. Med hjälp av kärnkraftverk, värmeverk, vattenkraft och vindkraft kan vi producera den elektricitet som vi behöver för industrin, för att värma våra hem och för vår hemelektronik.Hur tillverkas elektricitet 2

Kärnkraftverk
I Sverige finns flera kärnkraftverk och tillsammans så står dessa för nästan hälften av Sveriges totala produktion, 70 TWh, vilket motsvarar 70 miljarder KWh. Kärnkraftverken har i stort inga utsläpp alls och räknas därmed till ett miljövänligt alternativ för att producera elektricitet

Värmeverk
Värmeverk producerar elektricitet genom fossila bränslen som kol, olja eller naturgas. Vi använder begränsat med värmeverk i Sverige idag, men dessa är betydligt vanligare i övriga Europa. Värmeverk har stora utsläpp som påverkar både vår miljö och även bidrar till växthuseffekten och klimatpåverkan.

Vattenkraftverk
I Sverige har vi flera vattenkraftverk. Att producera elektricitet genom ett vattenkraftverk är mycket miljövänligt. Vattenkraft förbrukar inte våra vatten utan vattnet kan återanvändas. Vattenkraftverken i Sverige tillverkar lika mycket elektricitet som kärnkraften, mellan 50 och 75 TWh per år.

Vindkraftverk
Produktion av elektricitet genom vindkraftverk är också mycket miljövänligt samtidigt som det inte krävs några stora anläggningar för att tillverka och distribuera elen. Vindkraft är även något man kan investera själv i om man vill tillverka miljövänlig elektricitet för eget bruk.

I Sverige så tillverkas cirka 97 procent av all elektricitet under miljövänliga förhållanden med låga utsläpp av koldioxid. Elproduktionen måste ske hela tiden, året om. Så länge det finns behov av elektricitet i elnäten så måste elnätet kontinuerligt tillföras elektricitet. Det betyder att när elförbrukningen är som störst, under vintern, så produceras också mest elektricitet.

litepress