Jobba som elektriker

Det finns arbeten som har ökat i popularitet tack vare det moderna samhällets framfart. Elektrikeryrket tillhör definitivt dem. Det är numera svårt att tänka sig en värld där det inte skulle behövas elektriker, men för bara ett par hundra år sedan var elektriciteten en outvecklad energiform som inte hade några tydliga användningsområden. Därefter lanserades elektriska uppfinningar som telegrafen och telefonen, och därefter har elektriker varit ett av de viktigaste yrkena för att se till att alla elektriska prylar och kontaktnät fungerar som de ska. Eftersom elektricitet potentiellt är livsfarligt för lekmannen har nya regleringar gjort behovet av utbildade elektriker ännu mer trängande. Numera finns det nämligen lagar och regler för vilka elektriska åtgärder som endast får utföras av utbildade elektriker.

 

Den som utbildar sig till elektriker specialiserar sig normalt inom en av fyra yrkeskategorier. Dessa fyra är installationselektriker, som installerar elektricitet i hus och hem, serviceelektriker, som servar elektriska anläggningar som redan installerats och måste hållas i bra skick, industrielektriker, vars ansvarsområde inkluderar industri- och arbetsrelaterade anläggningar, och svagströmselektriker, som sköter områden som datalarm och säkerhetssystem För att få jobba som elektriker utan att behöva överses av en kollega krävs det att du har en behörighet. Den ansöker du om hos Elsäkerhetsverket, som delar ut den beroende på vilken typ av utbildning du har gått igenom. För att det ska ske krävs det att du klarar både en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen består i att du har gått i en skola som är certifierad att utbilda elektriker. Det krävs i regel ingen högskoleutbildning så länge du har en gymnasial utbildning inom området. Om du läste något annat än el i gymnasiet kan du däremot läsa vidare och få din behörighetsansökan godkänd.elektriker jobb 2

 

Den praktiska delen består bland annat i att du gör ett år som lärling. Det innebär att du anställs hos ett elbolag och arbetar under överinseende av redan utbildade elektriker. På så sätt får du värdefull arbetslivserfarenhet samtidigt som du bevisar att du är tillräckligt kompetent för att fortsätta att arbeta med elektrikeryrket efter lärlingsperioden. Alla företag som anställer nyutbildade elektriker kräver inte att du gör en lärlingsperiod, utan det regleras av anställningsavtalet. Däremot rekommenderas du att fullfölja ditt lärlingsår utifall att du byter arbetsplats i framtiden och vill vara säker på att du får tillgodoräkna dig din behörighet.

 

Det finns alltid ett behov av elektriker runt om i Sverige, men det kan också vara hård konkurrens om jobben. Det gör att lönerna riskerar att sjunka, vilket i sin tur har inneburit strejkhot Fackförbunden för elektriker heter Elektrikerna och är en del av LO, som sköter kollektivavtalen för att se till att allt går schysst till och förhandlar om löner och arbetsvillkor åt sina medlemmar.

litepress