Likström och växelström

Likström och växelström var en gång konkurrenter på marknaden. Idag är det övervägande växelström som används, men likströmmen har inte blivit betydelselös, utan har sina specifika användningsområden. Vilka kännetecknande egenskaper likström och växelström har hörs på namnen. När det gäller likström går strömmen alltid i en enda riktning, medan växelströmmen hela tiden byter riktning. Växelströmmen har blivit det som används i våra nationella elnät, eftersom den här typen av ström lätt kan transformeras till det ändamål den är avsedd för. En annan fördel är att växelström med relativt liten förlust kan överföras genom högspänningsledningar. Faktiskt är även radio- och ljudsignaler som överförs genom elledningar en form av växelström.

litepress