Nikola Tesla

Nikola Tesla föddes 1856 i vad som idag är Kroatien, och som då var en del av Kejsardömet Österrike. Han är en av de uppfinnare som har bidragit mest till att vi idag har tillgång till kommersiell elektricitet, och är också känd för de revolutionerande vetenskapliga bidrag han gjorde inom fälten för elektromagnetism. De många patent och teoretiska arbeten som Tesla skapade under sitt liv lade grunden för den moderna växelströmstekniken, till exempel växelströmsmotorer och flerfasiga distributionssystem. Utan Nikola Teslas upptäckter hade vi med andra ord kanske inte haft tillgång till ström, och därmed inte kunnat göra saker vi nu tar för givet, som att laga mat på en spis, läsa i klart ljus när det är mörkt ute, surfa på internet eller ladda våra mobiltelefoner, surfplattor, bärbara spel, sexleksaker och allt annat som drivs av batterier.Tesla_Sarony

Tesla visade tidigt att han hade huvud för studier, då han genomförde den fyraåriga skolgången i Karlovac, i nuvarande Ungern, på bara tre år. När han var 19 år gammal påbörjade han studier i elektroteknik vid Tekniska universitetet i Graz, som han enligt de flesta historiska källor dock aldrig fullföljde, då han under den sista terminen slutade gå på föreläsningarna. Enligt vissa källor berodde detta på att han blev utslängd från universitetet, för att han inte kunde betala sina skolavgifter.

År 1884 flyttade Tesla till USA, dit han kom med ett rekommendationsbrev från Charles Batchelor till Thomas Edison (Batchelor var en av Edisons affärskontakter i Europa). Edison anställde Tesla, som under de år han arbetade åt Edison skapade flera patent åt företaget och förbättrade många av deras uppfinningar. Bland annat erbjöds Tesla 50 000 dollar för att förbättra Edisons likströmsgenerator, som var ineffektiv. Tesla arbetade dag och natt med detta arbete, och när han efter ett år frågade om sin lön för arbetet, fick han svaret från Edison att han inte förstod deras ”amerikanska humor”. Edison bröt därmed sitt löfte till Tesla, som slutade arbeta för Edison.

Av det som Tesla har skrivit i sina dagböcker har dagens historiker och forskare förstått att han antagligen hade fotografiskt minne. Han kunde minnas innehållet i hela böcker, och bara genom att någon nämnde en sak, kunde Tesla föreställa sig den in i minsta detalj.  Kanske var detta också en del av hans genialitet, då han kunde visualisera en uppfinning precis som den skulle se ut och fungera när den var klar.

litepress