Utbildning elektriker

Att arbeta som elektriker innebär att du är eftertraktad för många olika arbetsplatser eftersom behovet av den sortens kompetens är konstant. Ju mer avancerade tekniska och elektriska lösningar som finns i våra hem, på arbetsplatser och i offentliga rum runt om i landet, desto större kompetens kommer att krävas av morgondagens elektriker. Det innebär att det krävs en gedigen utbildning för att få elektrikeranställning – antingen på heltid eller deltid. Dessutom kan du välja att läsa utbildningen på distans, vilket gör att du kan behålla ditt nuvarande jobb medan du studerar. På så sätt slipper du förlora din arbetsinkomst, samtidigt som du tar ett steg närmare ett arbete som elektriker.

 

En elektrikerutbildning ger dig en grundläggande kompetens som du har nytta av i alla relevanta yrkessituationer, men det ger dig också möjligheten att specialisera dig inom ett område. Teknikutbildarnas elektrikerstudenter får välja mellan tre olika specialiseringar: industrielektriker, installationselektriker och automationselektrikerDet gör att du kan välja det som passar dig bäst, och arbetssituationen ser ljus ut för alla tre former av elektrikeryrken. När du har läst kurserna har du fått med dig kompetensen som gör att du är attraktiv för arbetsgivarna, och du har rätt certifikat för att få arbeta som elektriker vilket ytterligare förbättrar din anställningsbarhet.Elektriker utbildning 1

 

Även Lernias elektrikerutbildning erbjuder en grundläggande bas för att sedan låta studenten välja mellan tre olika specialutbildningar, men här ser grenarna lite annorlunda ut. Den som vill bli elektriker kan välja mellan att specialisera sig inom installationer, entreprenad och nyproduktion, industri, service och underhåll, eller larm och säkerhet. Även om din inriktning gör att du får specialkunskaper om vissa branscher och situationer kan du givetvis bredda din kompetens och byta inriktning senare. Lernias utbildning sträcker sig över 65 veckor och ges i Stockholm, så du får vara beredd på att flytta till platsen om du vill gå kursen. Ansökningen sker dock genom din hemkommun. Om du redan har en del erfarenhet av någon del av kursen – om du exempelvis har gått en tidigare elektrikerutbildning eller har yrkeserfarenhet av elektrikerbranschen – så kan du ansöka om att få hoppa över de delar av utbildningen som du redan kan. Det gör att din utbildningstid i så fall blir kortare och du kan snabbare komma ut på arbetsmarknaden.

 

Arbetsmarknaden för elektriker varierar beroende på hur många som utexamineras samt hur konjunkturen ser ut. Antalet arbetstillfällen för elektriker vilar nämligen i hög grad på husbyggen och renoveringar, där trycket på elektrikerkompetens är högt. I de perioder där det byggs färre hus blir det också större konkurrens om elektrikerjobben. Prognosen för hur stor chans du har till jobb beror också på vilken typ av elektriker du är. Arbetsförmedlingen beräknar att det kommer att finnas ett stort behov av distributionstekniker 2016, så om du vill ha en god chans på fast arbete är det kanske ett alternativ för dig.

litepress