Elstyrda möbler

I framtiden kanske utbudet av elstyrda möbler är ännu större än vad det är idag. Tack vare dagens teknologi är det möjligt att framställa och designa flera möbler som styrs med hjälp av el. Det man först kommer att tänka på är antagligen elstyrda sängar och soffor. Funktionerna kan variera men ofta är det möjligt att sänka eller höja samt ändra ställning i sängen eller soffan med hjälp av en fjärrkontroll. Att ha elstyrda möbler i sitt privata hem är ju mycket praktiskt men för vårdpersonal har det varit ett stort genombrott. Genom att ha elstyrda sängar på olika vårdinrättningar har det underlättat arbetet för personalen då man kan arbeta mera ergonomiskt. Tack vare bättre ergonomi kan man också förebygga arbetsskador som till exempel ryggproblem. Förutom att elstyrda möbler underlättar arbetet för vårdpersonal är det också en bra lösning för handikappade personer som vill bo hemma. Utöver elstyrda möbler finns det dessutom hela köksinredningar som fungerar med hjälp av el.

Elproduktion i framtiden

Vi använder el dagligen i många olika sammanhang men vi tänker kanske inte alltid på varifrån vi får vår el. El eller elektricitet framställs i kärnkraftverk, vindkraftverk eller vattenkraftverk varav vindkraftverk är en den minsta producenten. Några politiska partier i Sverige ställde sig 2016 bakom en energiöverenskommelse där målet är att 2040 ska Sverige ha en hundra procent förnybar elproduktion. Det finns några olika förslag på hur detta kan förverkligas och alla förslag bygger på att kärnkraftverk helt ska avvecklas medan vind- , sol- och vattenkraftverk skall utvecklas. Kärnkraftverk är idag den mest effektiva metoden för elproduktion och är inte heller skadlig för miljön. Det stora problemet är dock ifall någonting går snett i produktionen och radioaktiva ämnen skulle läcka ut ur kärnkraftverket. Radioaktiva ämnen är skadliga för allt levande i naturen eftersom det förorsakar skador på cellerna. Skulle man befinna sig mycket nära ett område där radioaktivt ämne läckt ut kan strålningen vara så stark och skadorna så stora att man dör inom loppet av tre till tio dagar. Detta är en av de största orsakerna till varför man vill avskaffa kärnkraftverk.

Kontinentalsäng är ett bra alternativ

Det är inte alltid så lätt att veta vilken sorts säng man skall välja om man har bestämt sig för att köpa ny säng. En sak är dock säkert, att med en skön kontinentalsäng blir man inte besviken. Eftersom man tillbringar ungefär en tredjedel av livet i sängen lönar det sig att ha en säng som ger bra stöd och komfort för hela kroppen. En kontinentalsäng är dessutom mycket högre än en vanlig säng vilket gör det lätt att kliva både i och ur den. Tack vare att kontinentalsängar är uppbyggda i flera olika lager madrasser bidrar det till en god tryckavlastning för kroppen. Det finns också ställbara kontinentalsängar som fungerar med hjälp av el. Gemensamt för dem alla är oftast att de går att justera både huvudändan och fotändan. Detta är mycket praktiskt för den som från tidigare lider av eventuella ryggproblem. Kontinentalsängar finns att välja som dubbelsäng eller enkel säng. De finns sängar i många olika färger, modeller och design.

litepress