Fördelar och nackdelar med eldrivna fordon

Det finns både fördelar och nackdelar med eldrivna fordon. Tidigare hade elbilarna och andra eldrivna fordon ett relativt säreget utseende men i dag kan det vara svårt att skilja de eldrivna fordonen från de som drivs med andra drivmedel. Många tror att man inte kan ha en elbil om man bor på landet men det är inte riktigt sant.

Olika typer av eldrivna fordon

Det finns flera olika sorters eldrivna fordon. Bilar, mopeder av typen vässla, spårvagnar och lastbilar finns alla som eldrivna. Generellt sett har de eldrivna fordonen också en annan typ av drivmedel som går in om den elektriska laddningen tar slut. Det kan vara bensin, diesel eller naturgas. När det gäller de eldrivna bilarna finns de också i väldigt många olika modeller. Man kan finna allt från små smartbilar till större bilar av typen SUV.

Fördelar med de eldrivna fordonen

En fördel med de eldrivna fordonen är att de i många fall är billigare att köra än vad andra bilar är. El är generellt sett billigare än andra drivmedel. En annan fördel med elbilen är att man under körning inte alls släpper ut lika mycket växthusgaser och annat. Det är helt enkelt ett mer miljövänligt alternativ. Om bilen går över på bensindrift är det dock inte fullt lika miljövänligt att köra.

Vad är lite mer negativt?

En sak som kan vara negativt är att man inte kan ladda elbilar i alla städer. Det finns helt enkelt inte några laddningsstationer. Det kan också vara så att det bara finns ett fåtal laddningsstationer och de kan vara upptagna när man kommer dit med bilen. Då kan man bli tvungen att köra på andra bränslen. Ofta är den tanken dock inte så stor och man kan behöva tanka ofta även på kortare resor.

En annan nackdel är att elfordons batterier är stora och tunga. Det diskuteras också kring batteriernas explosionsrisker efter att flera elbilar har börjat brinna eller liknande både i samband med laddning och när bilarna har stått parkerade utan att laddas.

Det diskuteras också kring elbrist och många menar att den el Sverige producerar inte kommer att kunna tillgodose det behov som skapas om en större del av Sveriges befolkning skaffar elbil.

Kan man ladda en elbil hemma?

För att man ska kunna ladda sin enbil krävs det att man har en laddningsstation. Man kan bygga en sådan hemma vid sin villa om man vill, men det kostar en hel del pengar. Om man bor i lägenhet har vissa föreningar och hyresvärdar satt upp laddningsstationer men ofta finns det bara ett begränsat antal platser och man ska alltså inte ta för givet att en plats är ledig när man kommer hem från jobb eller annat.

litepress